The Bložak house

The Bložak house

The traditional house called “cimprača”, typical of the Slovene hill country Haloze, is built from logs plastered on both sides with a thick loam layer, with a roof thatched with straw. Original parts of the Bložak house from the nearby settlement of Gruškovec were used in the construction and it was named after the last owners who used the house as a vineyard cottage (Slov. vrh).

Po podatkih iz franciskejskega katastra je bil leta 1824 lastnik stavbe Tetičkovič Matej mlajši, po domače Smetko, sogornik iz Gruškovca. Kasneje je lastništvo prešlo v last družine Voglar, po domače Vidačovih, ki so stavbo prav tako uporabljali kot vrh. V 50-ih letih prejšnjega stoletja je posest s stavbo po poroki z Martinom Žuranom, (Bložakovim Tinekom) kot dediščino  prevzela Ana (Nanika) Voglar, zaradi česar je posest dobila ime Bložakov vrh.

Pod isto streho sta združena bivalni in gospodarski del. Bivalni del sestavljajo veža s črno kuhinjo (kühja), osrednji bivalni prostor s krušno pečjo (hiša) ter manjša soba (hiška). Stanovanjskemu delu je prvotno sledil hlev, ki pa so ga kasneje preuredili v prešo. Manjša vinska klet, ki se je nahajala pod stavbo, pri selitvi stavbe ni bila rekonstruirana.

Skip to content