The Bložak sty

The Bložak sty

The sty is a small, brick-roofed wooden building that includes a pigsty (Slov. štalinke), above which is a henhouse (Slov. kürjak), and a separate room for litter (Slov. parma or listjak). Original parts of the sty from the Bložak house in Slatina were used in the construction.

Objekt sestavljajo hlev za kravo in svinjak (štalinke), nad katerim je kurnik (kürjak) ter ločeni prostor za steljo (parma ali listjak). Izvira iz manjše kmetije v bližnjem naselju Slatina, na kateri je nekdaj gospodaril Martin Žuran (Bložakov Tinek). Znan je bil po tem, da se je poleg kmetovanja ukvarjal tudi z domačo obrtjo, s kolarstvom.

Skip to content