Shed with barn

Shed with barn

The shed is divided into a storage room for waggons (Slov. kolarnica) and a room for threshing grain - a barn (Slov. škeden). In this wooden building of modern construction, we can find a large room with a stage and a small kitchen intended for gatherings, cultural, educational activities and other events.

Opremljena sta s tradicionalnimi orodji, ki so jih uporabljali pri različnih kmečkih opravilih, ob tem pa služita tudi kot prostor, namenjen druženju, kulturno-izobraževalnim vsebinam in drugim dogodkom. V sklopu objekta sta urejena tudi manjša kuhinja in sanitarije za obiskovalce.

Skip to content